Zapisy na zajęcia z „Trenerem Osiedlowym”

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od dnia 05.02.2019 r. realizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Programu
„Trener Osiedlowy 2019”, na niżej wymienionych osiedlach:
• os. Unitów Podlaskich/„Centrum”
• os. Klimeckiego
• os. Chącińskiego
• os. „Za torami”/ os. „Poetów”
• os. Sienkiewicza

Program jest finansowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowe informacje oraz harmonogram zajęć znajduje się na stronie: www.osir.lukow.pl, www.komisja.lukow.pl