Zmiany w regulaminie pływalni „Delfinek” od 13.11.19


W związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 67/2019 z dnia 29.10.2019 r. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie dotyczącym Regulaminu Pływalni Krytej „Delfinek”, zmianie ulega pkt 11 Regulaminu i otrzymuje on brzmienie:

11. Zasady prowadzenia nauki pływania:
a) naukę pływania na pływalni „Delfinek” mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia instruktora lub trenera nauki pływania, ratownicy wodni posiadający opłacone składki członkowskie;
b) wyżej wymienione podmioty winny mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i podpisaną stosowną umowę z OSiR;
c) wokół niecki basenu nie może przebywać więcej niż 12 instruktorów lub trenerów pływania w ciągu 1 godziny basenowej.
d) do prowadzenia nauki pływania udostępnia się 3 tory pływackie;
e) na jednym torze pływackim może przebywać jednocześnie maksymalnie 8 osób uczących się pływać;
f) instruktor w ramach jednorazowego wstępu może prowadzić zajęcia z maksymalnie 2 osobami;

g) podmioty mające podpisaną umowę z OSiR mogą prowadzić działalność w zakresie nauki pływania poza godzinami tzw. „pasm szkolnych”;

h) zabrania się prowadzenia na obiekcie pływalni innej działalności gospodarczej niż zajęcia z pływania na hali basenowej;

i)za realizację postanowień regulaminu dotyczących zasad prowadzenia nauki pływania odpowiedzialność ponosi Kierownik Pływalni, pełniący dyżur Ratownik.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 13 listopada 2019 r.