OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Łuków informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63, a także na stronach internetowych Urzędu
Miasta Łuków i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie zostały umieszczone wykazy
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków:
1) przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, położonych w Łukowie
przy ulicach: Ks. St. Brzóski, Juliana Ursyna Niemcewicza, Glinki, Świderskiej, Warszawskiej
oraz pomiędzy ulicą Glinki a ulicą Radzyńską,
2) przeznaczonych do oddania w użytkowanie i do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do
3 lat, położonych w Łukowie przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i ul. Dr A. Rogalińskiego
oraz przy ulicy Ryszarda Kaszubskiego.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 21 marca 2023 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

SZCZEGÓŁY