WAŻNA INFORMACJA

W związku z ogłoszoną kwarantanną narodową i związanymi
z nią obostrzeniami Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zawiesza funkcjonowanie Pływalni Krytej Delfinek
oraz Boiska Wielofunkcyjnego od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r.