Zmiany dotyczące WOŚP 2021

Łuków, dnia 22.12.2020 r.

Zmiany dotyczące 29. Finału WOŚP w związku ze zmianą terminu

z dnia 10.01.2021 r. na dzień 31.01.2021 r.

1. Nowy termin 29. Finału – 31 stycznia 2021 r.

2. Możliwość działania Sztabowych Puszek Stacjonarnych

zostaje przedłużona do 31 stycznia 2021 r.

3. Zbiórka krwi – 31 stycznia 2021 r.

4. XIX Wielkoorkiestrowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 31.01.2021 r.

5. E – skarbona do dnia 01.02.2021 r.

                                                        Łukowski Sztab WOŚP